Aan de doorontwikkeling van het bedrijfsprogramma Beter voor Varken, Natuur & Boer naar een open standaard wordt gewerkt. Deze doorontwikkeling vindt plaats binnen de Stichting Beter voor Natuur & Boer. De stichting zal deze open standaard ook gaan beheren.

Beter voor het Varken betekent

Alle varkens worden gehouden volgens het 1 ster van het Beter Leven-keurmerk. Beter voor Natuur & Boer schrijft extra schuurborstels en klimaatmonitoring voor. Daarnaast wordt het couperen van staarten uit gefaseerd door stapsgewijs de staartlengte te verlengen. Door middel van klimaatmonitoring worden CO2- en ammoniakemissies beheerst en wordt een beter stalklimaat gerealiseerd.

Beter voor de Natuur betekent

Het veevoer heeft een groot aandeel in de CO2-footprint. Om de CO2-footprint te verlagen gebruikt iedere schakel in de keten groene stroom. Het gebruik van reststromen wordt gestimuleerd en er wordt landconversievrije en ontbossingsvrije soja gebruikt in het veevoer.

Beter voor de Boer betekent

Deelnemende varkenshouders ontvangen een premie voor hun duurzaamheidsinspanningen, boven op de marktprijs voor varkensvlees met het 1 ster Beter Leven-keurmerk. Daarnaast worden er lange termijn afspraken gemaakt en geldt er een afname commitment om de verduurzaming ook in de toekomst te waarborgen. Door innovatieve technieken als blockchain en DNA-tracering is de keten transparant van bron tot bord.

Meer weten?

Neem contact met ons op via het contactformulier

Naar het contactformulier

Onze programma's