In de certificatieschema’s van de Stichting Beter voor Natuur & Boer staat het evenwicht tussen de natuur, dierenwelzijn én de boer en teler centraal. Met de certificatieschema’s worden boeren en telers ondersteund bij het verduurzamen van hun bedrijven. Het doorvoeren van verduurzamingsmaatregelen, zoals in de certificatieschema’s omschreven, kosten tijd en geld.

Dat is de reden waarom er een aantal basisregels gerespecteerd moet worden door alle deelnemers in een Beter voor Natuur & Boer certificatieschema:

  • De inkopende partij garandeert het betalen van een basis Beter voor Natuur & Boer duurzaamheidspremie die vastgesteld is per sector, per eenheid product boven op de marktprijs;
  • De ketenpartner (indien anders dan de inkopende partij) garandeert dat de duurzaamheidspremie in zijn volledigheid aan de boer of teler wordt uitbetaald;
  • De inkopende partij en de gekozen ketenpartner geven een afname commitment af van minimaal 3 jaar.

Hoe kan ik mij certificeren?

Het certificatieschema van de Stichting Beter voor Natuur & Boer is gebaseerd op een gesloten keten. Een inkopende partij werkt samen met een ketenpartner die een directe (contractuele) samenwerking heeft met boeren en telers. Een inkopende partij kan ook zelf de ketenpartner zijn en de contacten met de boeren en telers hebben. De inkopende partij en de ketenpartner (indien een andere organisatie) melden zich samen aan bij de Stichting Beter voor Natuur & Boer via de website van de stichting www.betervoorboerennatuur.nl/aanmelden

Na het formaliseren van de overeenkomst met de Stichting Beter voor Natuur & Boer en het accepteren van de certificeringsvoorwaarden kan gestart worden met het certificeren van de gesloten keten door een onafhankelijke certificerende instantie. 

KWALITEITSBORGINGSACTIES NA MELDING VAN EEN KLACHT

Iedereen die betrokken is bij het certificatie proces dan wel een aannemelijk belang heeft binnen de Beter voor Natuur & Boer certificatieschema’s heeft het recht om elke mogelijke klacht of omstandigheid waarin de integriteit van het Stichting Beter voor Natuur & Boer in het geding is, te melden aan de stichting. Deze klachten kunnen gemeld worden op www.betervoornatuurenboer.nl/klachten. De gemelde klachten worden opgenomen in het klachten register met daarbij een omschrijving van de klacht. De stichting zal alle nodige informatie verzamelen om de oorzaak van de klacht te onderzoeken en om vast te stellen of er tekortkomingen zijn in relatie met de eisen zoals omschreven in de certificeringsvoorwaarden.

Op basis van het onderzoek en indien afwijkingen worden bevestigd, voert de Stichting Beter voor Natuur & Boer een passend actieplan uit. In het klachten register zal geregistreerd worden welke beslissingen zijn genomen en worden ook de genomen maatregelen vastgelegd. De klager kan tegen de beslissing in beroep gaan.  

Documenten

De Stichting Beter voor Natuur & Boer is een onafhankelijke stichting die als doel heeft om samen met boeren, telers, ketenpartners, verwerkers en inkopende partijen in de levensmiddelenbranche de productie- en marktstandaarden verder te verduurzamen. Partijen kunnen zich aansluiten bij dit open keurmerk, waaraan iedereen die aan de voorwaarden voldoet, kan meedoen. De Stichting Beter voor Natuur & Boer is continu in ontwikkeling om te werken aan een duurzamer en toekomstbestendig voedselsysteem.

Beter Voor Certificeringsvoorwaarden 1.0 final

icon

Beter voor Natuur & Boer - Ketenpartner & Inkopende partij 1.0 - 21 november 2023

icon

Beter voor Natuur & Boer - AGF 1.0 - 21 november 2023

icon

Beter voor Natuur & Boer - bijlages AGF 1.0 21 november 2023

icon

Beter voor Natuur & Boer - Zuivel 1.0 - 21 november 2023

icon

Beter voor Natuur & Boer - bijlages Zuivel 1.0 21 november 2023

icon

Beter voor Natuur & Boer - Ei 1.0 - 21 november 2023

icon

Beter voor Natuur & Boer - Kip 1.0 - 21 november 2023

icon

Beter_voor_Styleguide_201123

icon