Dit jaar worden de certificatiecriteria van het zuivel- en varkensprogramma herzien en opnieuw opgesteld. Geïnteresseerden kunnen zich bij de Stichting Beter voor Natuur & Boer melden om mee te denken en inbreng te geven. De uiteindelijke conceptvoorstellen zullen door het Expertteam Dierlijk (in oprichting) worden beoordeeld op de verschillende thema’s als dierenwelzijn, biodiversiteit, scope3 etc. Daarna zullen de concepten bij het bestuur worden ingebracht voor het definitief vaststellen van de wijzigingen in het vernieuwde certificatieschema voor zuivel en varken. 

Contact: Secretariaat@betervoornatuurenboer.nl