Verduurzaming van de voedselproductie is meer dan ooit actueel. Thema’s als biodiversiteit, dierenwelzijn en het reduceren van CO2-uitstoot staan bovenaan de agenda. Om de voedselproductie toekomstbestendig te maken voor de volgende generaties, is het belangrijk dat we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze transitie oppakken in de ketens. Dit slaagt alleen als zo veel mogelijk spelers hier voordeel van hebben. Verduurzaming is uiteindelijk een zaak van de hele keten. 

WIE WIJ ZIJN: EEN ONAFHANKELIJKE STICHTING

De Stichting Beter voor Natuur & Boer is een onafhankelijke stichting die als doel heeft om samen met boeren, telers, ketenpartners, verwerkers en inkopende partijen in de levensmiddelenbranche de productie- en marktstandaarden verder te verduurzamen.

De Stichting Beter voor Natuur & Boer stelt boeren en telers in staat door middel van een duurzaamheidspremie de kosten van de extra investeringen, voor de stappen om verder te verduurzamen, op te vangen. Denk hierbij aan inspanningen op het gebied van biodiversiteit, klimaat, milieu en dierenwelzijn.

Alle inspanningen zijn bedoeld om de voedselproductie verder te verduurzamen en toekomstbestendig te maken.  Het Beter voor Natuur & Boer keurmerk kan gebruikt worden als partijen het certificeringsproces hebben doorlopen en voldoen aan alle voorwaarden.

WAT WE DOEN: VOOR EN DOOR IEDEREEN

Het evenwicht tussen de natuur, dier én de boer staat centraal in de Beter voor Natuur & Boer certificatieschema’s. De stichting is niet alleen verantwoordelijk voor het beheren en uitrollen van de onafhankelijke certificatieschema’s Beter voor Natuur & Boer, maar ook voor het vaststellen van de duurzaamheidspremie samen met alle partijen in de keten als onderdeel van de open standaard. Met elkaar werken wij stap voor stap aan de verdere verduurzaming van de agrarische sector. En dat is uiteindelijk in het voordeel van iedereen.

Deelnemende boeren en telers ontvangen boven op de marktprijs een premie voor hun duurzaamheidsinspanningen. Daarnaast worden er lange termijn afspraken gemaakt en geldt er een afname commitment om de verduurzaming ook in de toekomst te waarborgen.

De stichting beheert de open standaard Beter voor Natuur & Boer. Hieronder vallen:

  • Het beheren en ontwikkelen van certificatieschema’s per gesloten productketen voor boeren, telers, ketenpartners, verwerkers en inkopers;
  • Het opstellen en actueel houden van de certificatieschema’s;
  • Het beheren van het Beter voor Natuur & Boer keurmerk.

De certificatieschema’s, certificeringsvoorwaarden en de beschrijving voor het gebruik van het Beter voor Natuur & Boer logo zijn via deze website in te zien. De stichting heeft zich als doel gesteld om het Beter voor Natuur & Boer certificatie schema's, samen met stakeholders, voortdurend door te blijven ontwikkelen. Om dit te waarborgen, worden de standaarden periodiek geëvalueerd en wordt beoordeeld of er nog meer positieve impact gemaakt kan worden. Op deze site publiceren wij regelmatig informatie over deze en andere actuele ontwikkelingen.

WAAR KOMEN WIJ VANDAAN

Het Beter voor Natuur & Boer certificatieschema is in 2017 ontwikkeld als privaat bedrijfsprogramma voor Albert Heijn in een samenwerking met inmiddels 1200 boeren en telers en strategische partners. Samen met deze partijen is intensief gewerkt aan het verbeteren van dierenwelzijn, natuur en het verdienvermogen van de boer.

Een belangrijke stap om te komen tot een breed toegankelijk keurmerk is het onderbrengen van de programma’s in een onafhankelijke stichting: de Stichting Beter voor Natuur & Boer. Het huidige bedrijfsprogramma van Albert Heijn is de basis voor de certificeringsvoorwaarden van de Stichting Beter voor Natuur & Boer certificatieschema's.

Deelnemers aan het bedrijfsprogramma van Albert Heijn starten in 2024 de transitie naar certificatie volgens het Beter voor Natuur & Boer certificatieschema van de stichting. Albert Heijn heeft aangegeven een verzoek in te dienen bij de Stichting Beter voor Natuur & Boer om gedurende een overgangsperiode het bedrijfslogo Beter voor Natuur & Boer met toestemming van de stichting te kunnen blijven gebruiken.

Albert Heijn heeft aangegeven Beter voor Natuur & Boer open te stellen voor andere partijen door de programma’s van een privaat bedrijfslogo naar een breed toegankelijk keurmerk te veranderen. Daarmee wil de supermarkt bijdragen aan de verdere verduurzaming van het voedselsysteem in Nederland. Omdat de standaard is opengesteld vanuit deze onafhankelijke stichting, kunnen steeds meer spelers meedoen. Dat past in de overtuiging van onze stichting: verduurzaming is een zaak van de hele keten.