Alkmaar, 21 november 2023 – De onafhankelijke Stichting Beter voor Natuur & Boer is opgericht. De Stichting Beter voor Natuur & Boer heeft als doel de voedselproductie verder te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Boeren, telers, ketenpartners, verwerkers en inkopende partijen kunnen zich vanaf nu aansluiten bij dit open keurmerk, waaraan iedereen die aan de voorwaarden voldoet, kan meedoen. Het streven is een breed toegankelijk Topkeurmerk van Milieu Centraal te worden.

De Stichting Beter voor Natuur & Boer stelt boeren en telers in staat om door middel van een duurzaamheidspremie de kosten van de extra investeringen, voor de stappen om verder te verduurzamen, op te vangen. Denk hierbij aan activiteiten op het gebied van biodiversiteit, klimaat, milieu en dierenwelzijn.

Verduurzaming is een zaak van de hele keten
Thema’s als biodiversiteit, dierenwelzijn en het reduceren van CO2-uitstoot staan bovenaan de agenda. Om de voedselproductie toekomstbestendig te maken voor de volgende generaties, is het belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor deze transitie gezamenlijk wordt opgepakt in de ketens.  
Het verduurzamen van de voedselproductie slaagt alleen als zo veel mogelijk partijen hier voordeel van hebben. Daarom hopen wij dat vele ketenpartners zich aansluiten.

De Beter voor Natuur & Boer certificatieschema’s
Het evenwicht tussen de natuur, dier én de boer staat centraal in de Beter voor Natuur & Boer certificatieschema’s. De stichting is niet alleen verantwoordelijk voor het beheren en uitrollen van de onafhankelijke certificatieschema’s Beter voor Natuur & Boer, maar ook voor het vaststellen van de duurzaamheidspremie, samen met alle partijen in de keten als onderdeel van de open standaard. Samen wordt stap voor stap gewerkt aan de verdere verduurzaming van de agrarische sector.

De oorsprong van Beter voor Natuur & Boer
Het Beter voor Natuur & Boer certificatieschema is in 2017 ontwikkeld als privaat bedrijfsprogramma van Albert Heijn in samenwerking met 1200 boeren en telers en strategische partners. Samen met deze partijen is intensief gewerkt aan het verbeteren van dierenwelzijn, natuur en het verdienvermogen van de boer. In maart 2023 heeft Albert Heijn aangegeven Beter voor Natuur & Boer open te stellen voor andere partijen door de programma’s van een privaat bedrijfslogo naar een breed toegankelijk keurmerk te veranderen. Door deze openstelling is het vanaf nu mogelijk dat meer partijen kunnen deelnemen.

Noot voor de redactie: Contact opnemen kan via Secretariaat@betervoornatuurenboer.nl