Het certificatieschema Beter voor Natuur & Boer - AGF 1.0 is op een aantal punten geactualiseerd. Het betreft uitsluitend tekstuele wijzigingen die zijn aangebracht om de eisen te verduidelijken of te corrigeren zonder dat de inhoud van de eisen zelf is veranderd. Dit helpt telers om zich beter voor te bereiden op de audits en vereenvoudigt het werk van de auditors.

De inleiding van het schema bevat de lijst met criteria waarbij tekstuele aanpassingen zijn gemaakt. Het geactualiseerde schema
Beter voor Natuur & Boer AGF - 1.1 is vanaf 1 september 2024 geldig.

Contact: Secretariaat@betervoornatuurenboer.nl